VRETIELCorp.

hCalendar Generator

 Този hCalendar Generator ви позволява да създадете много бързо и лесно микроформатен hCalendar, който да поставите на сайта си и да се възползвате от възможностите, които Google предлага за имплементиране на микроформати в SERP-а.

Можете да оповестявате на събития във вашия сайт, а чрез hCalendar те ще се визуализират и в страницата с резултатите от търсене (SERP). Повече за микроформатите и rich snippets можете да прочетете в Google Webmasters.
Имайте предвид, че промените в SERP не настъпват веднага. Възможно е дори никога да не настъпят при определени страници.

- Натиснете веднъж, за да изчистите полетата, и два пъти, за да занулите изгледа.Компактен код: