VRETIELCorp.

B64

 

Base64 е метод за криптиране на информация. Процеса е двустранен (обратим). Не се използва за криптиране на пароли, защото лесно може да се извлече истинската информация от него.
Въпреки това, много хакери го използват, за да вмъкнат злонамерен код в темплейт или скрипт. Този инстурмент позволява бързо и лесно да разкодирате тази информация и да видите какво се крие зад криптирания код. Повече информация - тук.

MD5

MD5 енкриптинга превръща текста в 128-битова хеш стойност. Процеса е еднопосочен (необратим)! Най-често се използва за предаване на важна информация (пароли и други лични данни) в интернет. Тъй като "разбиването" му би отнело завидно много време. За по-голяма сигурност може да се използва и двойно MD5 кодиране. Повече информация - тук.Резултат (Hash in MD5):