VRETIELCorp.

Article Spinner

 

Инструмента Article Spinner служи за създаване на множество уникални текстове от един, написан в специален (спин) формат. Тези текстове (статии) могат да бъдат използвани в директории за статии и сателитни блогове. Важно е нивото на спинване/заместване (уникалността на текста) да е достатъчно висока, за да премине през проверките. За достатъчна уникалност се имат текстове над 80%.

Въведете своя текст във вида: {Този|Тоя|Тоз'} текст ще се {спинне|разбърка|размести}!
ВАЖНО!
Article Spinner не поддържа nested spin (скоба в скоба)!

Резултат: