VRETIELCorp.

 

 

Изберете инструмента, от разработените до момента, който желаете да ползвате. Той ще се зареди в същата страница и ще бъде готов за използване.

> GET Headers (v 2.4) - изтегля хедърите на желан URL адрес;
> PageRank Checker (v 1.1) - проверява PageRank на конкретна страница или домейн;
> Easy Multiple Domain Checker (v 1.3) - обработва множество думи и/или домейни за проверка;
> AdSense Ban Checker (v 1.5) - проверява дали даден домейн е с казание от Google AdSense;
> Image Search (v 1.0) - търси по ваши параметри royalty free изображения за вашите сайтове;
>
Review Submitter (v 1.5) - стартира вашия домейн в сайтове за рецензи или инфо;

>
Article Spinner (v 1.6) - служи за спинване/разбъркване на статии;
> Bad Matchless Articles (v 1.0) - заблуждава търсачките, че текса е уникален;
> Word Counter (v 1.8) - служи за броене на използваните символи, думи и ключови думи във въведения текст;
> Punycode Converter (v 1.0) - преобразува домейни от кирилица на Punycode и обратно;
> B64-MD5 (v 1.7) - криптиране/декриптиране на Base64 и кодиране на текст в MD5;
> IP Extractor (v 1.1) - позволява ви да изтеглите IP адреса на случаен посетител + опция за download ;
> Link Generator (v 1.2) - използва се, за да генерира автоматично link, title и anchor на случаен принцип от въведените;
> Link Extractor (v 1.1) - използва се, за да извлича хиперлинковете от въведения текст;
> hCard (v 1.1) - генератор на микроформатен hCard;
> hCalendar (v 1.1) - генератор на микроформатен hCalendar;
> XFN Link (v 1.4) - генератор на XFN хиперлинкове ;
> KoNe Generator (v 1.2) - близо 3000 вариации на популярния израз: "-Ко? -Не!";
> Text Inverter (v 1.5) - обръща въведения текст наобратно, работи и с кирилица безпроблемно;
> Hreflang Generator (v 1.4) - генерира HTML Hreflang код за поставяне в <head> с изрядни атрибути;

Тези инструменти са предоставени за безплатно ползване, изцяло на ваша отговорност!
VRETIEL Corp. не носи отговорност за нанесени щети по вашите сайтове при неправилна употреба!